Ready To Eat

Murgh Hara Qeema Tin-550Gm

  • 480

Hara Bhara Qeema Tin-550Gm

  • 480

Chicken Karahi Tin-550Gm

  • 490

Chicken Qorma Tin-550Gm

  • 410

Chicken Handi Tin-550Gm

  • 440

Shahi Beef Nihari Tin-550Gm

  • 500

Chicken Karahi Tin-850Gm

  • 610

Shahi Daleem Beef Tin-850Gm

  • 450

Shahi Beef Nihari Tin-850Gm

  • 710

Chicken Qorma Tin-850Gm

  • 710

Chicken Handi Tin-850Gm

  • 710

Plum Chatni Tin-850Gm

  • 850